Shtëpi Raport nga sinjalizuesit

Raport nga sinjalizuesit

Решение за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Personi i autorizuar për pranimin e aplikacioneve nga sinjalizuesit në Agjencinë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit është:

Slavço Josifovski

Paraqit në: [email protected]

Kontakt tel: +389 (2) 3125 756

Adresa: 11 Октомври бр.13 1000 Скопје