Shtëpi ITF Tirana

ITF Tirana

Expocity Albania sjell Edicionin e 3-të të panairit “Panairi I Turizmit Nderkombetar Tirana 2019”, që do të organizohet në datat 5-6 Prill 2019, në ambjentet e Expocity Albania. Këtë vit ky organizim do të ketë edhe mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit si dhe Agjencisë Kombëtare të Turizmit.

Ky panair do të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme të turizmit rajonal me qëllim inkurajimin e bashkëpunimit dhe promovimit të destinacioneve turistike Shqiptare dhe rajonale. Pjesëmarrësit nga vende te ndryshme si: Shqipëria, Greqia, Turqia, Italia, Mali i Zi, Maqedonia, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Franca, Spanja, Gjermania, Zvicra, Austria etj, do të shfaqin potencialin dhe resurset e tyre turistike në kategori të ndryshme te kesaj industrie si: Destinacionet, Akomodimi (hotele/ vila/ resorte), Agjencitë, Turizmi Detar, Turizmi Malor, Gastronomia etj

05 - 06 Prill 2019

- Për të marrë pjesë në panairin ndërkombëtar, është e nevojshme të dërgoni të skanuara dokumentet e mëposhtme:

  1. Formular i plotësuar (me vulë dhe nënshkrim)
  2. Licencë A (për agjencitë e udhëtimit)
  3. Situata aktuale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë
Rregullore e brendshme për organizimin, mënyrën, procedurën dhe shumën e tarifave të regjistrimit për pjesëmarrjen në panaire të turizmit ndërkombëtar

 

Саеми

* kur të bashkëngjitni skedarët, ju lutemi zgjidhni të gjitha në të njëjtën kohë, me numrin e dokumenteve të bashkangjitura do të shfaqen në pjesën e butonit "Choose files"