Shtëpi Мобилни апликации

Мобилни апликации

Атракции на југозападна Македонија

Република Македонија се состои од осум плански региони, а еден од нив е југозападниот регион, распослан на 3.300 км2 со околу 220.000 жители.

Регионот вклучува девет општини: Охрид, Струга, Дебар, Кичево, Македонски Брод (урбани општини) и Вевчани, Дебрца, Пласница и Центар upупа (рурални општини). Иако, најголемата концентрација на население е во урбаните центри - Охрид, Струга, Кичево и Дебар, сепак постои значителен потенцијал за развој во руралните области на регионот. Тука, доминираат малолетнички планински ланци со многу високи врвови, недопрена природа и извонредни предели, бројни заштитени подрачја, а меѓу нив најважни се Националниот парк Галичица и природниот резерват Јасен кои се изобилуваат со извонредна флора и фауна.

Национален Парк Пелистер

Погледни МАПА
Националниот Парк Пелистер зафаќа површина од 17.150 хектари - надморска височина од 927 до 2601 m.
Изобилува со уникатни природни богатства и претставува дом на ретки и ендемични животински и растителни видови.
За да ги видите и доживеете сите убавини на планината Баба и Пелистер, на располагање ви стојат бројни пешачки патеки: Детската, Историската, по Камењатот...
Не ви е потребна посебна физичка кондиција, туку само добра волја.
Заштитен знак на Пелистер се бистрите изворски води во кои ќе ја забележите пелистерската и пелагониската пастрмка, водопадите, и  планинските езера, неклку сезонски и двете леднички – Големо и Мало езеро, познати уште како и Пелистерски Очи.