Shtëpi Salon des Vacances

Salon des Vacances

Panairi Ndërkombëtar i Turizmit në Bruksel "Salon des Vacances" lidh industrinë e turizmit me turistin. Këtë vit, më shumë se kurrë, panairi do të lulëzojë me një mori mundësish për të lidhur sektorin e biznesit. Panairi i turizmit u vizitua nga 105,000 vizitorë nga 800 destinacione dhe 350 ekspozues.

Në Republikën e Maqedonisë numri i turistëve nga Belgjika rritet vazhdimisht dhe në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016, rritja e turistëve belgë në Republikën e Maqedonisë u rrit me 36%, ndërsa numri i netëve për 24%.

07 - 10 Shkurt 2019

Njoftim për panairin ndërkombëtar

  • Për të marrë pjesë në panairin ndërkombëtar, është e nevojshme të dërgoni të skanuara dokumentet e mëposhtme:
  1. Formular i plotësuar (me vulë dhe nënshkrim)
  2. Licencë A (për agjencitë e udhëtimit)
  3. Situata aktuale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë
Rregullore e brendshme për organizimin, mënyrën, procedurën dhe shumën e tarifave të regjistrimit për pjesëmarrjen në panaire të turizmit ndërkombëtar

 

Саеми

* kur të bashkëngjitni skedarët, ju lutemi zgjidhni të gjitha në të njëjtën kohë, me numrin e dokumenteve të bashkangjitura do të shfaqen në pjesën e butonit "Choose files"