Home Верица Стефановска

Верица Стефановска

SHARE

Одговорно лице за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес за младите во делокругот на надлежностите на АППТ