Насловна Соопштенија Јаневски: Зелен коридор за брзо и безбедно патување во регионот

Јаневски: Зелен коридор за брзо и безбедно патување во регионот

Сподели

На иницијатива на Агенцијата за туризам (АППТ), вчера се оствари состанок со националните туристички организации на Србија и Црна Гора на кој детално се презентираа резултатите од туристичката сезона за време на Ковид 19 и начините за надминување на бариерите за патување. Со оглед на неизвесноста од иднината и мерките за превенција од ширење на коронавирусот, за време на состанокот директорот на АППТ, г-дин Љупчо Јаневски, заедно со директорките на Националната туристичка организација на Црна Гора и Србија, г-а Жељка Радак и г-а Марија Лабовиќ презентираа статистики, бројки, пранови и стратегии за промоција, движење на туристите за време на Ковид и очекувања за во иднина.

Со ова АППТ ја почнува втората фаза предвидена во стратегиското планирање каде фокусот е на подобрување на соработката меѓу земјите во регионот преку зголемена промоција, усогласеност на безбедносните протоколи и овозможување на туристите полесно да патуваат. Ова е клучен момент за развој на туризмот, со што е и голем предизвик којшто треба да се совлада во најбрз временски период, што бара зголемување на динамиката на соработка и активна меѓусебна промоција која ќе овозможи зголемување на бројот на туристи од Србија и Црна Гора.

Трите земји соработката ќе ја продолжат на повисоко ниво со цел подготвени да ја дочекаат 2021 година и да ги намалат негативните ефекти во туристичкиот сектор и економиите на земјите. Во таа насока АППТ активно презема чекори со кои ќе ја помогне да се презентира туристичкиот потенцијал на земјава преку Б2Б состаноци, иницијално во овие две земји, а потоа и во другите земји од регионов. Иницијативата за организација на ваков тип на состанок беше поздравена со порака дека треба да продолжи со инволвирање на поголем број на земји од западен Балкан.