Насловна Управен Одбор

Управен Одбор

Решенија за именувања и разрешувања на членови на Управниот одбор на Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

 

Членови на управниот одбор на Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Љубица Стојческа
Моника Николовска Гајдов
Елена Иванова