Shtëpi Organizim i brendshëm

Organizim i brendshëm

Agjencia për Promovimin dhe Përkrahjen e Turizmit në Republikën e Maqedonisë së Veriut – informata për kontakt Telefon
APPT - Shkupinfo@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-146
APPT - Strugësubsidies@tourismmacedonia.gov.mk 046/789-428
Sektori për përkrahje të turizmit support@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Sektori për promovimin e turizmitpromotion@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Drejtori - Agjencia për Promovimin dhe Përkrahjen e Turizmit në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Ljupco Janevskidirector@tourismmacedonia.gov.mk
Sektori për promovim, marketing dhe bashkëpunim ndërkombëtar
Emri dhe mbiemrie-mail
Nikola Kostadinovnikola.kostadinov@tourismmacedonia.gov.mk
Nikola Gjosevnikola.gjoshev@tourismmacedonia.gov.mk
Nebi Ahmetinebi.ahmeti@tourismmacedonia.gov.mk
Mevludin Sulejmanimevludin.sulejmani@tourismmacedonia.gov.mk
Sara T. Kostovskasara.trajkovska@tourismmacedonia.gov.mk
Maja Gligorovskamaja.gligorovska@tourismmacedonia.gov.mk
Zivka C. Andonovskazivka.andonovska@tourismmacedonia.gov.mk
Sektori për analiza, hulumtim dhe planifikim strategjik  
Emri dhe mbiemrie-mail
Ljupco Janevskiljupco.janevski@tourismmacedonia.gov.mk
Katerina Popovakaterina.popova@tourismmacedonia.gov.mk
Aleksandar Kalinkovaleksandar.kalenikov@tourismacedonia.gov.mk
Ognen Temelkovskiognen.temelkovski@tourismmacedonia.gov.mk
Sektori për projekte, përkrahje të turizmit dhe punë administrative- juridike  
Emri dhe mbiemrie-mail
Zoran Nikolovskizoran.nikolovski@tourismmaacedonia.gov.mk
Seksioni për përkrahjen e projekteve – Shkup  
Emri dhe mbiemrie-mail
Slavco Josifovskislavco.josifovski@tourismmacedonia.gov.mk
Aleksandar Gjorgjievskialeksandar.gjorgjievski@tourismmacedonia.gov.mk
Violeta Lazarevskavioleta.lazarevska@tourismmacedonia.gov.mk
Ivana Dimovskaivana.dimovska@tourismmacedonia.gov.mk
Seksioni për përkrahjen e projekteve – Strugë – Komisioni për subvencionimin e qarkullimit të huaj dhe të organizuar turistik  
Emri dhe mbiemrie-mail
Valentina Pereskavalentina.pereska@tourismmacedonia.gov.mk
Dijana Gogoskadijana.gogoska@tourismmacedonia.gov.mk
Katerina Cajlakoskikaterina.cajlaakoski@tourismmacedonia.gov.mk
Maja Ivancicmaja.ivancic@tourismmacedonia.gov.mk
Visar Selavisar.sela@tourismmacedonia.gov.mk
Kliment Kamnaroskikliment.kamnaroski@tourismmacedonia.gov.mk
Ljubinka Protugerljubinka.protuger@tourismmacedonia.gov.mk
Vladimir Sukloskivladimir.sukloski@tourismmacedonia.gov.mk
Seksioni për punë administrative-juridike  
Emri dhe mbiemrie-mail
Sonja K. Petkovskisonja.kostadinovska@tourismmacedonia.gov.mk
Verica Stefanovskaverce.stefanovska@tourismmacedonia.gov.mk
Dimitar Kastratovicdimitar.kastratovic@tourismmacedonia.gov.mk
Seksioni për çështje financiare  
Emri dhe mbiemrie-mail
Marija Skumanovamarija.skumanova@tourismmacedonia.gov.mk
Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore  
Emri dhe mbiemrie-mail
Jasmina Leskarovskajasmina.leskarovska@tourismmacdonia.gov.mk
Persona të obliguar për informata të karakterit publik Kontakt
Ivana Dimovskaivana.dimovska@tourismmacedonia.gov.mk
Personi i emëruar – kontakt për persona me nevoja të veçanta Kontakt
Nikola Gjosevnikola.gjoshev@tourismmacedonia.gov.mk
Personat e emëruar: Zyrtarë për mbrojtjen e të dhënave personaleKontakt
Sonja Kostadinovska Petkovskisonja.kostadinovska@tourismmacedonia.gov.mk
Kliment Kamnaroskikliment.kamnaroski@tourismmacedonia.gov.mk