Насловна Внатрешна Организација

Внатрешна Организација

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија - контакт информацииТелефон
АППТ - Скопјеinfo@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-146
АППТ - Струга subsidies@tourismmacedonia.gov.mk 046/789-428
Сектор за поддршка на туризмот support@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Сектор за промоција на туризмот promotion@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Директор - Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија
Љупчо Јаневски director@tourismmacedonia.gov.mk
Одделение за промоција, маркетинг и меѓународна соработка
Име и презиме e-mail
Никола Ѓошев nikola.gjoshev@tourismmacedonia.gov.mk
Неби Ахмети nebi.ahmeti@tourismmacedonia.gov.mk
Мевлудин Сулејмани mevludin.sulejmani@tourismmacedonia.gov.mk
Сара Т. Костовска sara.trajkovska@tourismmacedonia.gov.mk
Маја Глигоровска maja.gligorovska@tourismmacedonia.gov.mk
Живка Ц. Андоноска zivka.andonovska@tourismmacedonia.gov.mk
Ѓорѓи Ивановgjorgji.ivanov@tourismmacedonia.gov.mk
Одделение за анализа, истражување и стратешко планирање 
Име и презиме e-mail
Љупчо Јаневски - раководител на одделение (на мирување)ljupco.janevski@tourismmacedonia.gov.mk
Катерина Попова katerina.popova@tourismmacedonia.gov.mk
Александар Калиников aleksandar.kalenikov@tourismacedonia.gov.mk
Огнен Темелковски ognen.temelkovski@tourismmacedonia.gov.mk
Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно - правни работи 
Име и презиме e-mail
Зоран Николовски - раководител на сектор zoran.nikolovski@tourismmacedonia.gov.mk
Одделение за поддршка на проекти - Скопје 
Име и презиме e-mail
Славчо Јосифовски slavco.josifovski@tourismmacedonia.gov.mk
Александар Ѓорѓиевски aleksandar.gjorgjievski@tourismmacedonia.gov.mk
Виолета Лазаревска violeta.lazarevska@tourismmacedonia.gov.mk
Ивана Димовска ivana.dimovska@tourismmacedonia.gov.mk
Емил Крстескиemil.krsteski@tourismmacedonia.gov.mk
Одделение за поддршка на проекти - Струга - Комисија за субвенционирање на странски организиран туристички промет 
Име и презиме e-mail
Валентина Переска valentina.pereska@tourismmacedonia.gov.mk
Дијана Гогоска dijana.gogoska@tourismmacedonia.gov.mk
Катерина Чајлакоски katerina.cajlakoski@tourismmacedonia.gov.mk
Маја Иванчич maja.ivancic@tourismmacedonia.gov.mk
Висар Села visar.sela@tourismmacedonia.gov.mk
Климент Камнароски kliment.kamnaroski@tourismmacedonia.gov.mk
Љубинка Протугер ljubinka.protuger@tourismmacedonia.gov.mk
Владимир Суклоски vladimir.sukloski@tourismmacedonia.gov.mk
Сашо Бежоскиsasho.bezoski@tourismmacedonia.gov.mk
Лидија Неданоскаlidija.nedanoska@tourismmacedonia.gov.mk
Одделение за административно - правни работи 
Име и презиме e-mail
Соња Костадиновска Петкoвскиsonja.kostadinovska@tourismmacedonia.gov.mk
Верица Стефановска verce.stefanovska@tourismmacedonia.gov.mk
Димитар Кастратовиќ dimitar.kastratovic@tourismmacedonia.gov.mk
Одделение за финансиски прашања 
Име и презимеe-mail
Марија Скумановаmarija.skumanova@tourismmacedonia.gov.mk
Анета Поповскаaneta.popovska@tourismmacedonia.gov.mk
Светлана Бергерsvetlana.berger@tourismmacedonia.gov.mk
Одделение за управување со човечки ресурси 
Име и презимеe-mail
Јасмина Лескаровскаjasmina.leskarovska@tourismmacdonia.gov.mk
Лице задолжено за информации од јавен карактерконтакт
Ивана Димовска ivana.dimovska@tourismmacedonia.gov.mk
Назначено лице - Конатакт за лица со посебни потреби Контакт
Никола Ѓошев nikola.gjoshev@tourismmacedonia.gov.mk
Назначени лица: Офицер за заштита на лични податоциe-mail
Соња Костадиновска Петкoвскиsonja.kostadinovska@tourismmacedonia.gov.mk
Климент Камнароскиkliment.kamnaroski@tourismmacedonia.gov.mk