Home TTG Travel Experience

TTG Travel Experience

Единствената порта за италијанскиот излезен пазар
10 -12 октомври 2018 година

Најдобро од понудата и креативноста на Италија за меѓународните пазари.

ТТГ Патување Искуство е главен пазар во Италија за преговарање и вмрежување помеѓу Меѓународната понуда и посредниците на туристичкиот производ.
Тоа е единственото назначување во Италија каде излагачите можат да ги исполнат сите главни италијански туристички агенции и тур-оператори во контекст кој е исклучиво b2b.

3 ДЕНОВИ НА БИЗНИС, ЕФИКАСНОСТ, ПРОДУКТИВНОСТ, ВРАЌАЊЕ НА ВЛОЖУВАЊА ВО ШТО ИДНИНА ЗА ИНДУСТРИЈАТА.

СЕКОЈ ОКТОМВРИ
Најдобро време за да започнете со продавање производи во Италија.

72,662


посетеност

+1,500


меѓународни купувачи

2,550


изложувачи

+300


настани

 

Саеми

*respected when attaching the documents, please select them all at once, the number of attached documents will be displayed in the right part of the "Choose Files" button