Home Travel EXPO

Travel EXPO

 

Саемот за туризам "ТРАВЕЛЕКСПО АНКАРА", организиран од ATİS Fuarcılık, ќе се одржи на 22-25 март 2019 година на саемот на АТО Конгресјују и Конгресниот центар.
Во наредните години кога регионалните, националните и меѓународните претставници на туристичкиот сектор ќе се приклучат на саемот, со цел да ги задоволат потребите на мало на овој потенцијал, имаме за цел да биде меѓународен настан специјализиран за специфични теми.
22 Март - 25 Март 2019 година

 

Саеми

*respected when attaching the documents, please select them all at once, the number of attached documents will be displayed in the right part of the "Choose Files" button