Shtëpi Статистика

Статистика

Соопштение: Туризам и угостителство

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во јули 2019 година изнесува 171 862, а бројот на ноќевањата изнесува 682 854.

Бројот на туристите во јули 2019 година, во однос на јули 2018 година, е намален за 2.5 %, а бројот на ноќевањата е намален за 0.7 %.

Бројот на домашните туристи во јули 2019 година, во однос на јули 2018 година, е намален за 3.6 %, а бројот на странските туристи е намален за 1.7 %.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во јули 2019 година, во однос на јули 2018 година, е намален за 1.4 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 0.5 %.

Во периодот јануари – јули 2019 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 2.1 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 1.9 %, а кај странските има зголемување за 2.3 %.

Во периодот јануари – јули 2019 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 0.9 %, така што кај домашните туристи се бележи намалување од 0.2 %, а кај странските има зголемување за 2.0 %.

Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2017 51.16 68.37 135.19 72.33 327.05
2018 64.71 87.14 147.08 82.62 381.55
% 26.49% 27.45% 8.8% 14.2% 16.7%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2018 64.71 87.15 151.86
2019 63.27 90.62 153.89
% -2.23% 3.98% 1.34%

Статистика 2019 година

Јули

Јуни

Мај

Април

Март

Февруари

Јануари