Home Статистика

Статистика

Соопштение: Туризам и угостителство

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во септември 2019 година изнесува 122 645, а бројот на ноќевањата изнесува 275 892.

Бројот на туристите во септември 2019 година, во однос на септември 2018 година, е зголемен за 12.8 %, а бројот на ноќевањата е зголемен за 6.0 %.

Бројот на домашните туристи во септември 2019 година, во однос на септември 2018 година, е намален за 0.6 %, а бројот на странските туристи е зголемен за 17.4 %.

Бројот на ноќевањата на домашните туристи во септември 2019 година, во однос на септември 2018 година, е намален за 5.9 %, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 11.6 %.

Во периодот јануари – септември 2019 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристи е зголемен за 3.4 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 1.1 %, а кај странските има зголемување за 4.8 %.

Во периодот јануари – септември 2019 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 1.9 %, и тоа: кај домашните туристи има намалување за 0.1 %, а кај странските има зголемување за 4.4 %.

Табела девизен прилив по основ туризам за 2017 – 2018

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2017 51.16 68.37 135.19 72.33 327.05
2018 64.71 87.14 147.08 82.62 381.55
% 26.49% 27.45% 8.8% 14.2% 16.7%

 

Табела девизен прилив по основ туризам за 2018 – 2019

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2018 64.71 87.15 151.86
2019 63.27 90.62 153.89
% -2.23% 3.98% 1.34%