Home Salon des Vacances

Salon des Vacances

61-то издание на саемот за одмор во Брисел ќе се одржи од 7 до 10 февруари 2019 година во Брисел Експо.

Со цел да се гарантира пријатна посета во безбедносна клима, се преземени посебни мерки за пристап до палатата во Брисел Експо.

07 - 10 Февруари 2019 година

Достапни се 3 записи:

Палата 3 и 4 (од страна на атомиум и метро)
Астрид Хол преку паркирачкиот мост C
Најдобро е да не се донесе голема торба за да се избегнат редици на влезот.

 

Саеми

*respected when attaching the documents, please select them all at once, the number of attached documents will be displayed in the right part of the "Choose Files" button