Shtëpi Prishtina Tourism Fair

Prishtina Tourism Fair

 

Panairi ndërkombëtar i Turizmit dhe Sportit është event promocional dhe komercial për sektorin e turizmit dhe sportit. Ky edicion shpalos një gamë të gjerë të destinacioneve dhe atraksioneve turistike, sportive dhe ofertave të ndryshme nga një numër i madh i agjencioneve turistike, bizneseve, institucioneve tjera nga vendi, rajoni dhe me gjerë.

Panairi i Turizmit dhe Sportit, është vend i përsosur për krijimin e rrjeteve me profesionistë nga industria e turizmit dhe sportit në Ballkan, duke u bërë vendtakimi kryesor për bashkëpunime potenciale afariste për të gjitha palët me interes, si dhe është bërë një platformë unike ku bëhet promovimi zyrtar i ofertave turistike dhe sportive për vizitorët nga Kosova dje rajoni.

16 - 17 Prill 2019

  • Njoftim për panairin ndërkombëtar 

- Për të marrë pjesë në panairin ndërkombëtar, është e nevojshme të dërgoni të skanuara dokumentet e mëposhtme:

  1. Formular i plotësuar (me vulë dhe nënshkrim)
  2. Licencë A (për agjencitë e udhëtimit)
  3. Situata aktuale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë
Rregullore e brendshme për organizimin, mënyrën, procedurën dhe shumën e tarifave të regjistrimit për pjesëmarrjen në panaire të turizmit ndërkombëtar

 

Саеми

* kur të bashkëngjitni skedarët, ju lutemi zgjidhni të gjitha në të njëjtën kohë, me numrin e dokumenteve të bashkangjitura do të shfaqen në pjesën e butonit "Choose files"