Shtëpi MTF Tirana

MTF Tirana

Expocity Албанија, во соработка со Министерството за туризам и животна средина, ќе го организира второто издание на Медитеранскиот саем за туризам во Тирана.

Овој саем ќе биде еден од најважните настани на регионалниот туризам, кој има за цел да ја охрабри соработката и промоцијата на туристичките дестинации преку трговија, конференции и B2B средби. Учесниците од различни земји ќе го прикажат својот туристички потенцијал во различни категории, како што се: дестинации, сместување, агенции, поморски туризам, планински туризам, гастрономија итн.

Овој саем ќе им даде можност на претпријатијата да понудат специфично и уникатно искуство за посетителите во регионот.
Саемот несомнено ќе го привлече вниманието, преку презентирање на туристички трендови и нови производи во оваа област.
Со своето второ издание, овој саем ќе обезбеди контакт точки за клучните играчи во индустријата за туристички услуги, кои се занимаваат со клучните тур-оператори и вмрежување со клучните претставници на Балканот.

Април 2019 година

 

Саеми

* kur të bashkëngjitni skedarët, ju lutemi zgjidhni të gjitha në të njëjtën kohë, me numrin e dokumenteve të bashkangjitura do të shfaqen në pjesën e butonit "Choose files"