Насловна Јавен повик и објави

Јавен повик и објави

Проект за локална и регионална конкурентност

 Извештај по основ на бодирани апликанти и доделени финансиски средства

         ЈАВЕН ПОВИК - за доделување на финансиска поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

         БАРАЊЕ - за доделување на финансиски средства за поддршка на културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

         ИЗЈАВА

         Втор повик за предлози - Инвестиции за суб-грантови во инфраструктурата поврзана со туризмот и врските во дестинации
Единицата за имплементација на проектот за Проекти за локална и регионална конкурентност (LRCP) финансиран од грант од Европската Унија, ги поканува заинтересираните да аплицираат за поддршка на клучните инвестиции во различни активности.

 

За повеќе информации во следниот линк:
Local and Regional Competitiveness Project (LRCP)