logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

Планирани настани

JETAIR Белгија 2013

АППТ им предлага на хотелите кои се во понудата на JetAir Белгија да ја разгледаат можноста да земат учество на овој настан.


Овој настан - Jetair Summer 2013 - е високо стандарден B2B настан за започнување на JetAir летна продажба. Настанот се одвива во централно лоцирана хала во Белгија и сите Белгиски туристички агенции се поканети.


- 60% од белгискиот туристички агенции се присутни на овие настани.
- 65% од вкупната продажба е направен од страна на агентот.


За повеќе информации посетете ја веб страната на JatAir.


Назад 

Креиран од kate7 на 05.12.2012