logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Спортското качување во Македонија атрактивно за авантуристички туризам

 

Спортското качување во Македонија атрактивно за авантуристички туризам

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (АППТ) на Република Македонија во соработка со Македонската спортско качувачка федерација преку спортското качување го промовираат авантуристичкиот туризам.

За подобрување на условите на качувачките локалитети кај Матка, Маврово и Кадина во близина на Скопје, поставени се добро оклинчени спортско-качувачки насоки и сидришта, обележани и лесно достапни за секого. За истите е изработен и испечатен спортско качувачки водич, во кој се опфатени атрактивни качувачки локалитети во Македонија. Спортското качување е екстремен и потенцијално опасен спорт, за таа цел низ овој водич обезбедени се прецизни и точни информации за локалитетите, карпите, безбедноста, условите, качувачката сезона и потребната дополнителна опрема за практикување на овој спорт.

 

 

“Туристичките трендови се во прилог на Македонија и на регионот, создавањето и одржувањето на локални продукти се квалитетен и автентичен начин да се промовира уникатното од земјите. Туристите кои практикуваат авантуристички туризам се почитувани патувачи и се многу повредни за лoкалната економија. Важен е податокот дека 74% од финансиските средства кои ги трошат остануваат кај локалното население, за разлика од меинстрим туристите кои патуваат организирано”- изјави директорот на АППТ, Александар Донев.

“Љубителите на овој спорт постојано истражуваат и поставуваат нови насоки, а дополнителен стимул е и заинтересираностa на странските качувачи за македонските локалитети. Спортските качувачки клубови имаат активни членови со професионални инструктори на вештачки и природни карпи”-истакна Владимир Трповски, претседател на Македонска спортско качувачка федерација.

Спортското качување во Македонија има пократка историја, но спортските качувачи од земјава можат со гордост да истакнат дека качувачките карпи во Македонија заслужуваат епитет на светски места за спортско качување. Желните за авантура и адреналин покрај варовничките карпи можат да откријат земја со големи можности, природни богатства, култура и исклучителна гостопримливост.

Ова е само прв чекор од многуте активности кои Агенцијата ги планира во насока на поддршка и промоција на природните туристички потенцијали на Македонија и развојот на одржливиот туризам.

Назад 

Креиран од mevludin.s на 14.09.2017