logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Јавен повик за поднесување на Предлог проект за велосипески патеки

 

Почитувани,


 

АППТ во својата програма за 2017 година ќе реализира проект за велосипедски патеки. За таа цел објавува јавен повик за поднесување на Предлог велосипески патеки, согласно на законоот за планински патеки член 8 сите физички и правни лица имаат право да поднесат предлог проект за велосипедска патека.


 

 

 

Напомена: Како критериум согласно законот за планински патеки, велосипедската патека потребно е да се наоѓа на територија на најмалку две општини со цел да биде класифицирана како Национална патека.

Во прилог предлог проект за воспоставување на велосипедска патека и елаборат за воспоставување на велосипедска патека.

 

 

1. Формулар за предлог велосипедска патека

 


2. Правилник за формата и содржината на елаборатот за воспоставување на планинска патека

 


Рок за пријавување 7 дена, сметајќи од денешниот ден.

 

 

Со почит,

 

 

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија

 

 

 


Назад 

Креиран од Mevludin.S на 13.03.2017