logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Попис на угостителските капацитети, 1 до 12 ноември, 2016 година

 

 

Попис на угостителските капацитети, 1 до 12 ноември, 2016 година

 

Државниот завод за статистика, во периодот од 1 до 12 ноември 2016 година, ќе спроведе Попис на угостителските капацитети на целата територија на Република Македонија. Основна цел на Пописот е да се добијат податоци за состојбата, бројот и територијалната разместеност на угостителските капацитети, со што ќе се даде придонес во креирањето на услови за побрз напредок на угостителството, како и на македонската економија во целина.

 

 

Статистичките податоци што ќе се приберат со овој Попис ќе ги користите за: ‐ да согледате каква е дистрибуцијата на угостителските капацитети низ целата држава; ‐ кои видови угостителски објекти доминираат во Република Македонија и ‐ ќе си помогнете да го зголемите профитот од вашата работа.

 

 

Линк: http://www.stat.gov.mk/PopisNakapaciteti/PopisNakapaciteti.pdf

Назад 

Креиран од Mevludin.S на 26.10.2016