logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

Саем во Данска, Копенхаген во период од 21ви -23ти октомври 2016 година
VAGABOND - Quality Travel Fair

 

Почитувани,

 

 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризам на Република Македонија Ве известува дека ќе учествува на VAGABOND- Quality Travel Fair.

 

Саемот ќе се оддржи во Данска, Копенхаген во период од 21ви -23ти октомври 2016 година.

 

Според Упатството на АППТ на РМ за организација, начин, постапката и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам, право за учество имаат:

 

 

- хотели

- туристички агенции со лиценца А

- ресторани

- општини

- национални паркови

- здруженија, асоцијации и комори од областа на туризмот

- компании/институции на покана на АППТРМ.

 

и тоа на следниот начин:

 

 

Учесниците правото на учество на меѓународните саемски манифестации го стекнуваат со Закуп на едно работно место (пулт), една маса за преговори со две столчиња за максимум двајца  претставники, предвидува:

 

-          Монтажа и демонтажа на опрема на штандот;

-          Осветлување  и оддржување на хигиена на штандот;

-          Обезбедување на една влезница на саемот за сите денови;

-          Вклучување во официјалниот електронски каталог, користење на остава и гардароба,

-          Натпис и 1 ( едно ) лого на Учесникот на закупениот простор пултот-логото е на учесникот со кој е склучен Договорот за учество.

 

 

Напомена 1: Учеството на горенаведените меѓународни саеми треба да го пријавите во писмена форма со пополнување и доставување на следните документи

 

- Формулар за учество потпишан и со печат;

- доставување на Лиценца А за туристичките агенции;

- доставување на Тековна состаојба од Централен регистар на РМ.

 

Бројот на пултовите е ограничен, затоа ќе се оди по принципот кој прв се пријавил!

 

 

Напомена 2: Пополнетиот Формулар и потребните документи да се достават на емаил nikola.gjoshev@tourismmacedonia.gov.mk  

 

 

Износот на котизацијата за учество со закуп на едно работно место- пулт е во висина од 30.000,00 денари без ДДВ.

 

Во прилог и линк од саемот. http://vagabond.biz/the-travel-event/exhibitor-information/

 

 

Формулар за учество на меѓународни Саеми


Рок за пријавување до 31ви јули 2016 година.

 

 

Со почит

 

 


Назад 

Креиран од dino на 22.07.2016