logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


ЈАВЕН ПОВИК

 ЈАВЕН ПОВИК

 

 

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДОКУМЕНТИТЕ: РАМКА НА ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕСЕЛУВАЊЕ ЗА Проектот за локална и регионална конкурентност во туризмот (ПЛРКТ) во Македонија И РАМКА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА Проектот за локална и регионална конкурентност во туризмот (ПЛРКТ) во Македонија.

 

Јавен Повик - МАК


PUBLIC CALL - ENG


FTESË PUBLIKE - ALB

Назад 

Креиран од ognen на 28.10.2015