logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Јавно објавување на Рамката за управување со животната средина и за управување со раселувањето

Документот се објавува како дел од процесот за оценка на проектот, на интернет страниците на КЗПВЕП и на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот од 19 октомври 2015 година до 2 ноември 2015 година. Печатени верзии ќе бидат достапни за преглед во приемните одделенија на погоре споменатите институции. Документот е достапен на англиски јазик, македонски и на албански јазик.

 

Рамковна политика за раселување (РПР)

 

РАМКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

Јавно објавување на Рамката за управување со животната средина и за управување со раселувањето – Проект за локална и регионална конкурентност во туризмот (ПЛРКТ) во Македонија

 


 


Назад 

Креиран од ognen на 22.10.2015