logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Shpalosje publike e Kornizës për Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dhe Menaxhimin me Ristemimin – Proje

Ky dokument shpaloset si pjesë përbërëse e procesit të Projektit për Vlerësim nga KZKÇE dhe Agjencisë së Promovimit dhe Përkrahjes së uebfaqeve të turizmit prej 19 tetor, 2015 deri 2 nëntor, 2015. Kopje të dokumentit do të jenë në dispozicion për shqyrtim tek pikat e pranimit të institucioneve të sipërpërmendura. Dokumentin e gjeni në gjuhën angleze,  maqedonase dhe shqipe.

 

Korniza e Politikave për Zhvendosje (KPZH)


KORNIZA E MENAXHIMIT ME MJEDISIN JETËSOR

 

Shpalosje publike e Kornizës për Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dhe Menaxhimin me Ristemimin – Projekti për Konkurrueshmëri Lokale dhe Rajonale në fushën e Turizmit në Maqedoni

 
Назад 

Креиран од ognen на 22.10.2015