logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

ОСТВАРЕНИ КОНТАКТИ НА АППТ СО ТУРОПЕРАТОРИ
 
 
Италија
(46 KB), 08.04.2016,

Англија
(29 KB), 08.04.2016,

Русија
(23 KB), 08.04.2016,

Бугарија
(22 KB), 22.06.2015,

Србија
(36 KB), 08.07.2015,

Германија
(22 KB), 08.07.2015,

Бугарија
(19 KB), 24.02.2015,

Русија
(48 KB), 29.04.2015,

Австрија
(17 KB), 22.06.2015,

Србија
(14 KB), 26.02.2015,

Турција
Турција (15 KB), 23.02.2015,

Германија
(11 KB), 04.08.2015,

Романија
(12 KB), 29.10.2014,

Русија
(14 KB), 27.10.2014,

Словенија
(12 KB), 27.10.2014,

Босна
(11 KB), 27.10.2014,

UK
(14 KB), 27.10.2014,

Албанија
(11 KB), 27.10.2014,

Финска
(12 KB), 27.10.2014,

Јапонија
(13 KB), 27.10.2014,

Италија
(14 KB), 27.10.2014,

Норвешка
(11 KB), 27.10.2014,

Полска
(12 KB), 29.10.2014,

Белгија
(11 KB), 29.10.2014,

Други
(103 KB), 21.10.2014,

 

 -> ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ВО ФАЗА НА ДОПОЛНУВАЊЕ СО СОДРЖИНА