logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

МАКЕДОНИЈА ВО СТРАНСКИ МЕДИУМИ
 

 

Српски                                                                     Бугарски

 

 

 

Албански                                                              Англиски

 

Француски                                                               Руски                          

 

Шведски                                                                 Полски

 

Холандски                                                              Словенечки

 

Турски                                                           Италијански

 

 

Хрватски                                                                 Чешки

 

 

 

Јапонија                                                                 Норвешка


             

 

Америка                                                              Австралија

                                                 

 

Германија                                                                 Данска


 

 

 

 

 

Израелски                                                                 Ирски

 

                     

 

Фински                                                                     Белгиски


                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Косовски                                                    Романски

 

 

 

Катарски