logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

КОНТАКТ
 

Информации:
info@tourismmacedonia.gov.mk 

 

 

Директор:
Лела Крстевска
director@tourismmacedonia.gov.mk

 

 

Односи со јавност:
Маја Глигоровска
maja.gligorovska@tourismmacedonia.gov.mk 

 


Сектор поддршка:
Зоран Николовски

support@tourismmacedonia.gov.mk 

 

 

Субвенции:
Валентина Переска 
subsidies@tourismmacedonia.gov.mk  

 

Tелефон:

Скопје:
02 32 23 101 - Централа на АППТ
02 32 23 146 - Кабинет на директор


Струга:
046  789 428

 

Адреса во Скопје:
Дебарца 2,
1000 Скопје, Македонија

 

Адреса во Струга:
Боро Хаџиески 1/1 ,26
6330 Струга, Македонија