International Fairs

Subscribe for more information by APST

Republic of North Macedonia in
the foreign media

Serbian
Bulgarian
Albanian
English
French
Russian
Swedish
Polish
Dutch
Slovenian
Turkish
Italian
Croatian
Czech
Japanese
Norwegian
American
Australian
German
Danish
Israeli
Irish
Finnish
Belgian
Kosovo
Romanian
Qatar

Loading

Проектот со кој се уредуваат и означуваат 6 Национални планинарски патеки е во својата завршна фаза.

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот комплетно расчисти 6 Национални патеки и ги уреди со соодветна сигнализација (12 инфо табли со 12 мапи, 97 столбови со патокази и маркирани со боја) за поголема прегледност и искористеност на истите. Патеките на кои се работи и се во завршна фаза се следните:
1. Огражден (Општини Струмица – Берово),
2. Голак ( Општини Делчево – Виница),
3. Караџица – Салакови езера (Општини Кисела вода – Студеничани),
4. Чичи – Каја ( Општини Гевгелија – Кавадарци),
5. Брана Водоча ( Општини Валандово – Струмица),
6. Срцето на Плачковица (Општини Радовиш- Штип).
Со реализацијата на овој проект Р.С. Македонија добива 6 готови туристички производи кои ќе ја зголемат туристичката понуда во делот на активниот туризам. Патеките поминуваат покрај живописна природа, културно -историски споменици и села, што практично е и еден од предусловите за една патека да биде атрактивна за користење.
... See MoreSee Less

View on Facebook