Интернационални саеми

Пријави се за повеќе
информации од АППТ

Република Северна Македонија
во странски медиуми

Српски
Бугарски
Албански
Англиски
Француски
Руски
Шведски
Полски
Холандски
Словенечки
Турски
Италијански
Хрватски
Чешки
Јапонски
Норвешки
Амерички
Австралиски
Германски
Дански
Израелски
Ирски
Фински
Белгиски
Косовски
Романски
Катарски

Информативни
патувања

Loading

3 hours ago

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот потпиша Mеморандум за соработка со 6 општини и 8 национални институции во Македонија и Косово. Соработката се одвива во рамки на проектот Иницијатива за прекугранична културна размена МАКС ФОРУМ, финансиран од Програмата за прекугранична соработка на ЕУ помеѓу Македонија и Косово.
Во Македонија проектот го строведува организацијата Институт Балкан про Европа.
Целта на проектот е да придонесе кон засновање поволни услови за социјална кохезија, соработка и културна размена помеѓу институциите и претставниците на граѓанските организации од Косово и од Македонија, преку поддршка на заеднички акции во областа на културата и заштита и унапредување на културното наследство. Во рамки на проектот финансиски ќе се поддржи имплементација на проекти, насочени кон рехабилитација на културното наследство и природното наследство, како и свест за заштита на животната средина.
#MacedoniaTourism
... See MoreSee Less

View on Facebook