ROMEXPO S.A Букурешт – најпосетуваниот саем од областата на туризмот во Романија и претставува место за нови можности - Romexpo нуди најдобра понуда за меѓународниот пазар. Тоа се мноштвото на производи кои ви овозможуваат да го идентификувате нивото на задоволство на клиентот, за позициите на Вашата конкуренција, да ги идентификувате нивните клиенти, производи, услуги и цени.

ROMEXPO S.A Букурешт ја нуди можноста да присуствувате на придружни настани и конференции кои можат да ви дадат неопходна поддршка во оценувањето на пазарот и претстојните тенденции.

Саемот изобилува со можност да ги идентификувате добавувачите, произведувачите, претставниците, увозниците и дистрибутерите кои им се потребни на Вашиот бизнис.

21 - 24 Февруари 2019 година

Известување за Интернационална саемска манифестација

- За учество на меѓународниот саем, потребно е да се испратат скенирани следниве документи:

  1. Пополнет формулар (печат и потпис)
  2. Лиценца А (за туристички Агенции)
  3. Тековна состојба од Централен Регистар на РМ
Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам

 

182


изложби, настани

 

6,685


изложувачи

 

904,674


посетители

 

46


држави

 

Саеми


*при прикачување на документите Ве молиме да ги селектирате одеднаш сите, при што во десниот дел до копчето „Choose Files" ќе ви се прикаже бројот на прикачени документи.