ROMEXPO SA е лидер на романската индустрија на саеми и изложби, комбинирајќи ја традицијата со искуство и квалитет на меѓународно ниво, сите во корист на изложувачите и специјалистите кои еднаш годишно ја потврдуваат добрата репутација на компанијата. ROMEXPO SA исто така е меѓународно призната како полноправна членка на Светската асоцијација на изложбената индустрија - UFI, Централно европската саемска трговска алијанса - CEFA, Меѓународна изложба за известување на изложби - CENTREX и Асоцијацијата на организатори на земјоделски саем во Европа - EURASCO.
21 Февруари - 24 Февруари 2019 година

Основни вредности: стабилност, кредибилитет, посветеност
Функционални вредности: клиент ориентација, флексибилност, креативност
Репрезентативни вредности: традиција, национален симбол, озлогласеност

 

За учество на меѓународниот саем, потребно е да се испратат скенирани следниве документи:

  1. Пополнет формулар (печат и потпис)
  2. Лиценца А (за туристички Агенции)
  3. Тековна состојба од Централен Регистар на РМ
Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам

 

182


изложби, настани

 

6,685


изложувачи

 

904,674


посетители

 

46


држави

 

Саеми