Насловна Како да се аплицира

Како да се аплицира

Чекори за пријава на саемска манифестација:

1.    Пријавете се на следниот линк  “Пријави се за повеќе информации од АППТ” на http://tourismmacedonia.gov.mk/  за да добивате информации од АППТ преку newsletter

  1. Примете официјален newsletter од АППТ со Покана за пријава на саем
  2. Прочитајте го документот Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам и Правилнкикот за измена на Интерен правилник за организација, начин и постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам.
  3. Пополнете ја онлине формата за пријава и атачирајте ги потребните документи
  • Пополнет формулар(печат и потпис)
  • Лиценца А (за туристички Агенции)
  • Тековна состојба од Централен Регистар на РСМ
  1. Притиснете Пријава откако ќе ги завршите горенаведените постапки
  2. Очекувајте да бидете побарани од страна на саемскиот менаџер за конкретната манифестација за која се пријавивте.